The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Data zkoušek

Data která chceme zadávat u jednotlivých zkoušek a tisknout v protokolech se definují v dialogovém okně "Nová šablona".

V levé části dialogového okna jsou zobrazena všechna data, která šablona obsahuje. Data lze libovolně přidávat, upravovat i mazat.

Datové typy v šabloně

Datové typy mají přiřazené další symboly (domeček, zeměkoule). Jejich význam je podrobně vysvětlen v uživatelském manuálu č. 44 - Úprava dat šablony a výstupního protokolu.

V dialogovém okně "Nový datový typ" (zobrazí se tlačítkem "Přidat") můžeme přidat nový datový typ pro danou šablonu. Nejprve volíme zdroj dat - lze použít:

  • Globální datové typy - datové typy již používané v základních šablonách, které jsou součástí programu "Stratigrafie"
  • Uživatelské datové typy - datové typy používané v uživatelských šablonách
  • Založit nový datový typ - můžeme definovat vlastní datový typ

Vždy je výhodné používat již zavedené datové typy. Definujeme-li například novou šablonu a chceme přidat položku "Vrtací stroj", je vždy lepší najít položku v globální knihovně - v tomto případě "Vrtací souprava". Popis můžeme upravit při tvorbě šablony - ale příslušná data (zde jméno stroje) obsažená v jiných šablonách nebo importovaná z různých již definovaných formátů se budou do tohoto datového typu automaticky načítat.

Výběr datového typu do šablony

Lze definovat data různých typů:

  • text
  • datum, čas
  • výčet
  • číslo - zde se definují i jednotky, které jsou při změně systému jednotek automaticky přepočteny
  • tabulky - buď obecné nebo s povinným údajem hloubky, mocnosti vrstvy nebo rozmezí od-do
  • skupina - vytvoří záložku s daty ve skupině

Takto definovaná uživatelská data zkoušky se pak zadávají u konkrétní zkoušky v rámu "Zkoušky". Globální typy lze podle potřeby měnit a upravovat (název, značky a jednotky) nelze ale změnit typ, např. text na tabulku. Pokud nějaký typ chybí, lze ho přidat vybráním z předpřipravené nebo uživatelské databáze. Pokud se požadovaný typ v databázi nenachází, lze ho vytvořit. Nově vytvořený typ je automaticky uložen do uživatelské databáze.

Pro přehlednost lze data zařadit do skupin (vytvořením datového typu Skupina), které určují záložky u zadávání konkrétní zkoušky.

Využití editačních skupin v rámu "Zkoušky"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.