GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Data zkoušek

Data která chceme zadávat u jednotlivých zkoušek a tisknout v protokolech se definují v dialogovém okně "Nová šablona".

V levé části dialogového okna jsou zobrazena všechna data, která šablona obsahuje. Data lze libovolně přidávat, upravovat i mazat.

Datové typy v šabloně

Datové typy mají přiřazené další symboly (domeček, zeměkoule). Jejich význam je podrobně vysvětlen v uživatelském manuálu č. 44 - Úprava dat šablony a výstupního protokolu.

V dialogovém okně "Nový datový typ" (zobrazí se tlačítkem "Přidat") můžeme přidat nový datový typ pro danou šablonu. Nejprve volíme zdroj dat - lze použít:

  • Globální datové typy - datové typy již používané v základních šablonách, které jsou součástí programu "Stratigrafie"
  • Uživatelské datové typy - datové typy používané v uživatelských šablonách
  • Založit nový datový typ - můžeme definovat vlastní datový typ

Vždy je výhodné používat již zavedené datové typy. Definujeme-li například novou šablonu a chceme přidat položku "Vrtací stroj", je vždy lepší najít položku v globální knihovně - v tomto případě "Vrtací souprava". Popis můžeme upravit při tvorbě šablony - ale příslušná data (zde jméno stroje) obsažená v jiných šablonách nebo importovaná z různých již definovaných formátů se budou do tohoto datového typu automaticky načítat.

Výběr datového typu do šablony

Lze definovat data různých typů:

  • text
  • datum, čas
  • výčet
  • číslo - zde se definují i jednotky, které jsou při změně systému jednotek automaticky přepočteny
  • tabulky - buď obecné nebo s povinným údajem hloubky, mocnosti vrstvy nebo rozmezí od-do
  • skupina - vytvoří záložku s daty ve skupině

Takto definovaná uživatelská data zkoušky se pak zadávají u konkrétní zkoušky v rámu "Zkoušky". Globální typy lze podle potřeby měnit a upravovat (název, značky a jednotky) nelze ale změnit typ, např. text na tabulku. Pokud nějaký typ chybí, lze ho přidat vybráním z předpřipravené nebo uživatelské databáze. Pokud se požadovaný typ v databázi nenachází, lze ho vytvořit. Nově vytvořený typ je automaticky uložen do uživatelské databáze.

Pro přehlednost lze data zařadit do skupin (vytvořením datového typu Skupina), které určují záložky u zadávání konkrétní zkoušky.

Využití editačních skupin v rámu "Zkoušky"

Try GEO5 software for free.