GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Data zkoušek

Data která chceme zadávat u jednotlivých zkoušek a tisknout v protokolech se definují v dialogovém okně "Nová šablona".

V levé části dialogového okna jsou zobrazena všechna data, která šablona obsahuje. Data lze libovolně přidávat, upravovat i mazat.

Datové typy v šabloně

V dialogovém okně "Nový datový typ" (zobrazí se tlačítkem "Přidat") můžeme přidat nový datový typ pro danou šablonu.

Datové typy mají přiřazené symboly:

  • zeměkoule - značí, že datový typ byl vybrán z Globální knihovny. V globální knihovně se nachází předdefinované datové typy, které si uživatel může vložit do své šablony. Výběr globální knihovny se provádí v levém dolním rohu dialogového okna.
  • list papíru - značí, že datový typ byl vytvořen a pojmenován uživatelem
  • zeměkoule/list papíru - značí, že datový typ byl vybrán z globální knihovny a následně upraven uživatelem

Tlačítko "Upravit vzorce" umožňuje definovat vlastní pravidla pro dopočítání jednotlivých položek.

Dále je možné definovat výstupní dokumenty, které mohou obsahovat libovolné množství jednotlivých protokolů popř. samostatných dat u různých zkoušek.

Try GEO5 software for free.