GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Mimo sadu

Rám "Mimo sadu" obsahuje tabulku s laboratorními zkouškami, které nepoužívají aktuálně zvolenou sadu šablon z rámu "Šablony".

Změnu šablony u konkrétní zkoušky lze provést pomocí kontextové nabídky a vybráním možnosti "Změň šablonu výběrem z aktuální sady".

U každé laboratorní zkoušky je zobrazena šablona, která definuje její podobu, a vzorek, na kterém byla zkouška provedena.

V tomto rámu nelze jednotlivé zkoušky ručně přidávat, lze je však hromadně importovat a exportovat, případně vytisknout jejich dokumentaci.

Podobu náhledů v pravé a levé části desktopu lze nastavit v rámu "Šablony".

Rám "Mimo sadu"

Try GEO5 software for free.