GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vnější stabilita

Při stisknutí tlačítka "Vnější stabilita" se spustí program "Stabilita svahu" a přenesou se do něj všechna data. V programu stabilita svahu pak můžeme posoudit celkovou stabilitu konstrukce. Pokud program "Stabilita svahu" není nainstalován, není tlačítko dostupné.

Po provedení výpočtů odejdeme tlačítkem "Ukončit a předat" - výsledky, resp. zadané obrázky se přenesou do protokolu u výpočtu v programu "Pažení posudek".

Rám "Vnější stabilita"

Try GEO5 software for free.