The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet pro překonsolidované soudržné zeminy

Většina soudržných zemin v přirozeném uložení vyjma velmi mladých či organických jílů je překonsolidovaných. Pokud konečné napětí v zemině překročí překonsolidační napětí (σor + σz > σp) sedání vrstevnatého prostředí ze soudržných zemin se spočte dle závislosti:

pro: σor + σz > σp

pro: σor + σz ≤ σp

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σp,i

-

překonsolidační  napětí v i-té vrstvě

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

mi

-

Janbuův moduli-té vrstvě

mr,i

-

Janbuův modul opětného stlačení

hi

-

mocnost i-té vrstvy.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.