The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Doporučené hodnoty

Přehled dat pro určení poklesové kotliny metodou ztraceného objemu.

Koeficient pro výpočet inflexního bodu k

Zemina

k

nesoudržné zeminy

0,3

normálně konsolidované jíly

0,5

překonsolidované jíly

0,6 - 0,7

jílovité břidlice

0,6 - 0,8

křemence

0,8 - 0,9

Procento ztráty objemu VL

Technologie

VL

TBM

0,5 - 1

Sekvenční výruby

0,8 - 1,5

Bylo také odvozeno několik vztahů pro určení hodnoty ztraceného objemu VL na základě stabilitního poměru N definovaného Broms a Bennermarkem:

kde:

σv

-

celkové napětí v ose výrubu

σt

-

odpor výstroje výrubu (pokud je vystrojen)

Su

-

neodvodněná pevnost jílu

Pro  N < 2 je hornina/zemina v okolí výrubu pružná a stabilní. Pro se začnou objevovat lokální plastické oblasti v okolí výrubu, pro dochází k vytvoření plastické oblasti okolo výrubu a pro N = 6 nastává nestabilita čelby. Na obrázku jsou znázorněny závislosti mezi stabilitním poměrem Z a ztraceným objemem VL.

Literatura:

Broms, B.B., Bennemark, H., 1967. Stability of clay at vertical openings. ASCE, Journal of Soil Mechanics and Foundation Engineering Division, SMI 93, 71-94.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.