The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

CTE DB SE-C

Toto řešení vychází ze španělské normy CTE DB SE-C, která určuje únosnost základové půdy vztahem:

přičemž:

součinitele únosnosti:

pro:

pro:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro:

pro:

pro:

součinitele tvaru základu:

součinitele šikmosti zatížení:

pro:

pro:

pro:

součinitele vlivu šikmého terénu:

pro:

kde:

c

-

soudržnost zeminy

q0

-

ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv hloubky založení základu

d

-

hloubka základové spáry

γ1

-

objemová tíha zeminy nad základovou spárou

bef

-

efektivní šířka základu

γ

-

objemová tíha zeminy

Nc, Nq, Nγ

-

součinitelé únosnosti

dc, dq, dγ

-

součinitelé vlivu hloubky založení

sc, sq, sγ

-

součinitelé tvaru základu

ic, iq, iγ

-

součinitelé šikmosti zatížení

tc, tq, tγ

-

součinitele vlivu šikmého terénu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

lef

-

efektivní délka základu

δB

-

úhel odklonu výslednice od svislé ve směru šířky základu

δL

-

úhel odklonu výslednice od svislé ve směru délky základu

H

-

celková vodorovná složka zatížení

HB

-

vodorovná složka zatížení ve směru šířky základu

HL

-

vodorovná složka zatížení ve směru délky základu

V

-

svislá složka zatížení

β

-

sklon terénu

Literatura:

CTE DB SE-C

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.