GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Triax CU

Jedná se o konsolidovanou neodvodněnou zkoušku zeminy prováděnou v triaxiálním přístroji.

Výsledkem této zkoušky je neodvodněná smyková pevnosti Su a efektivní parametry odvodněné smykové pevnosti (φef, cef)

Ukázkový protokol triaxiální zkoušky CU

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN EN ISO 17892-8

Try GEO5 software for free.