The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Součinitel bočního tlaku zeminy K

Zemina okolo beraněné piloty je vlivem beranění zhutňována a vodorovný tlak této zeminy na stěnu piloty je větší než tlak zeminy v klidu (určen součinitelem K0) a menší než je hodnota maximálního zemního  tlaku (pasivního odporu zeminy) určeného součinitelem Kp:

Orientační hodnoty součinitele bočního tlaku zeminy K jsou uvedeny dále v tabulce. Hodnota součinitele bočního tlaku zeminy K je aproximována  pomocí následujícího vztahu:

kde:

K0

-

součinitel zemního tlaku v klidu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Kp

-

součinitel pasivního odporu zeminy

Ka

-

součinitel aktivního zemního tlaku

Tlak na pilotu

Orientační hodnoty součnitele bočního tlaku zeminy K

Typ piloty

K pro tlačené piloty

K pro tažené - nadzvedávané piloty

Beraněné piloty profilu H

0,5 - 1,0

0,3 - 0,5

Beraněné piloty (kruhové a čtvercové)

1,0 - 1,5

0,6 - 1,0

Beraněné piloty kónické

1,5 - 2,0

1,0 - 1,3

Vplachované piloty

0,4 - 0,9

0,3 - 0,6

Vrtané piloty (do průměru 70 cm)

0,7

0,4

Literatura:

NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.

Try GEO5 software for free.