GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vliv koroze

Korozní úbytek tloušťky stěny ocelové trubky re [mm] (podle EN 14199)

Typ půdy

Požadovaná životnost mikropiloty [roky]

5

25

50

75

100

Zeminy v přírodním uložení

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

Zeminy v přírodním uložení kontaminované

0,15

0,75

1,50

2,25

3,00

Organické zeminy

0,20

1,00

1,75

2,50

3,25

Prosedavé zeminy

0,18

0,70

1.20

1,70

2,20

Speciální zeminy (obsahují rozpustné soli)

0,50

2,00

3.25

4,50

5,75

Pozn. Hodnoty korozního úbytku tloušťky ocelové výztuhy re jsou pro mezilehlé hodnoty životnosti interpolovány.

Try GEO5 software for free.