The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Obecný tvar zdi

Zadání obecného tvaru zdi v nové úloze

Program umožňuje zadat obecný tvar zdi dvěma způsoby:

1. Zadání obecného tvaru zdi pomocí bodů

Stisknutí ikony s otazníkem na vodorovné liště "Schéma geometrie zdi", program vytvoří pouze obdélníkové schema a založí první bod konstrukce [0,0]. Minimální počet zadaných bodů tížné jsou 3 (v případě zadání menšího počtu bodů se v rámu objeví chybové hlášení).

Rám "Geometrie" - nová úloha

Pomocí tlačítka "Přidat", které otevírá dialogové okno "Nový bod" se pak zadávají další body konstrukce (lze použít grafické zadávání kliknutím na desktopu pomocí kurzoru myši).

Rám "Geometrie" - zadání obecného tvaru zdi pomocí bodů

Zadané body se zapisují do tabulky a lze je dál editovat, vsouvat a mazat pomocí tlačítek "Editovat", "Vsunout" a "Odstranit", nebo opět přímo kliknutím na desktopu pomocí kurzoru myši. Jednotlivé body lze posouvat přímo na desktopu pomocí kurzoru myši po kliknutí na speciální ikonu .

Rám "Geometrie" - editace bodů

Maximální sklon základové spáry se uvažuje 45°. V případě nesprávného zadání sklonu základové spáry, resp. křížení polygonu program kontroluje geometrii obecného tvaru zdi a upozorní uživatele na chybu. V takovém případě je nutné upravit geometrii zdi.

Rám "Geometrie" - chybová hlášení při zadávání bodů

2. Zadání obecného tvaru zdi pomocí generátoru obecného tvaru

Konstrukci zadanou pomocí schématu konstrukce a rozměrů konstrukce lze stisknutím tlačítka "Generovat obecný tvar" převzít do zadávání obecného tvaru zdi. S nově vygenerovanými body lze poté dále pracovat a vygenerovaný tvar zdi upravit.

Rám "Geometrie" - zadání obecného tvaru zdi pomocí generátoru obecného tvaru

Vzhled rámu se poté změní jako v prvním případě zadání obecného tvaru konstrukce. Dále lze tedy s kresbou tvaru konstrukce pracovat úplně stejně, jak bylo již výše popsáno.

Rám "Geometrie" - vzhled rámu po generovaní obecného tvaru

Try GEO5 software for free.