GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Obecný tvar zdi

Zadání obecného tvaru zdi v nové úloze

Program umožňuje zadat obecný tvar zdi dvěma způsoby:

1. Zadání obecného tvaru zdi pomocí bodů

Stisknutí ikony s otazníkem na vodorovné liště "Schéma geometrie zdi", program vytvoří pouze obdélníkové schema a založí první bod konstrukce [0,0]. Minimální počet zadaných bodů tížné jsou 3 (v případě zadání menšího počtu bodů se v rámu objeví chybové hlášení).

Rám "Geometrie" - nová úloha

Pomocí tlačítka "Přidat", které otevírá dialogové okno "Nový bod" se pak zadávají další body konstrukce (lze použít grafické zadávání kliknutím na desktopu pomocí kurzoru myši).

Rám "Geometrie" - zadání obecného tvaru zdi pomocí bodů

Zadané body se zapisují do tabulky a lze je dál editovat, vsouvat a mazat pomocí tlačítek "Editovat", "Vsunout" a "Odstranit", nebo opět přímo kliknutím na desktopu pomocí kurzoru myši. Jednotlivé body lze posouvat přímo na desktopu pomocí kurzoru myši po kliknutí na speciální ikonu .

Rám "Geometrie" - editace bodů

Maximální sklon základové spáry se uvažuje 45°. V případě nesprávného zadání sklonu základové spáry, resp. křížení polygonu program kontroluje geometrii obecného tvaru zdi a upozorní uživatele na chybu. V takovém případě je nutné upravit geometrii zdi.

Rám "Geometrie" - chybová hlášení při zadávání bodů

2. Zadání obecného tvaru zdi pomocí generátoru obecného tvaru

Konstrukci zadanou pomocí schématu konstrukce a rozměrů konstrukce lze stisknutím tlačítka "Generovat obecný tvar" převzít do zadávání obecného tvaru zdi. S nově vygenerovanými body lze poté dále pracovat a vygenerovaný tvar zdi upravit.

Rám "Geometrie" - zadání obecného tvaru zdi pomocí generátoru obecného tvaru

Vzhled rámu se poté změní jako v prvním případě zadání obecného tvaru konstrukce. Dále lze tedy s kresbou tvaru konstrukce pracovat úplně stejně, jak bylo již výše popsáno.

Rám "Geometrie" - vzhled rámu po generovaní obecného tvaru

Try GEO5 software for free.