GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Projekt

Rám "Projekt" je určen k zadání základních dat o úloze.

Tlačítkem "Data projektu" se otevírá dialogové okno, ve kterém lze zadat obsah jednotlivých položek.

Vyplněná data se zobrazují v prostřední části rámu. Tyto údaje jsou dále využívány při textových a grafických výstupech, především při tvorbě záhlaví a zápatí.

Rám "Projekt"

Pokud nám zadávaná data o projektu nevyhovují, lze je libovolně změnit (přidat / upravit / smazat). Data se definují v tzv. Šabloně dat projektu. Po stisknutí tlačítka "Šablona dat projektu" se otevře dialogové okno "Úprava šablony dat projektu".

Po zaškrtnutí možnosti "Zadávat data IFC" se zobrazí tlačítko "Šablony dat IFC", pomocí kterého můžeme v úloze definovat a zadávat uživatelská IFC data.

V rámu lze také přepínat jednotky (metrické / imperiální). Data projektu lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Try GEO5 software for free.