The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Únosnost paty

Únosnost paty je dána vztahem:

kde:

Rb

-

únosnost paty

Ab

-

plocha paty

q0

-

odpor v patě pažící konstrukce

Stanovení odporu q0 by mělo být součástí geologického průzkumu.

Orientační hodnoty q0 [MPa] lze nalézt v odborné literatuře pro různé typy zemin a pažících konstrukcí:

- pro štětovnice

nesoudržná zemina

qc

7,5

15

25

q0

7,5

15

20

- pro beraněné pilotové stěny

q0

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

200

0,035

2,200-5,000

4,000-6,500

4,500-7,500

0,350-0,450

0,550-0,700

0,800-0,950

0,100

4,200-6,000

7,600-10,200

8,7500-11,500

0,600-0,750

0,850-0,110

0,115-0,150

- pro vrtané pilotové stěny

q0

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

250

0,02

0,550-0,800

1,050-1,400

1,750-2,300

0,350-0,450

0,600-0,750

0,950-1,200

0,03

0,700-1,050

1,350-1,800

2,250-2,950

0,450-0,550

0,700-0,900

1,200-1,450

0,10

1,600-2,300

3,000-4,000

4,000-5,300

0,800-1,000

0,1200-0,1500

1,600-2,000

kde:

qc

-

odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT [MPa]

cu

-

totální soudržnost zeminy [kPa]

s

-

sednutí piloty

Deq

-

průměr piloty

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.