The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Výpočet je proveden metodou konečných prvků s uvažováním Winkler-Pasternakova podloží.  Pro jednu zadanou úlohu lze provést resp. zobrazit více výpočtů. V pravém horním rohu rámu se zobrazuje informace o provedení výpočtu. Jestliže se změní parametry úlohy, je třeba provést výpočet znovu pomocí tlačítka "Počítej".

Pokud se parametry podloží počítají z geologického profilu, pak je nutné zadat v rozbalitelném seznamu zvolit "Charakteristickou kombinace pro výpočet podloží".

V rozbalitelném seznamu "Výsledky" se nastavuje kombinace zatížení MSÚ nebo MSP (popř. obálky kombinací zatěžovacích stavů) pro které mají být zobrazeny výsledky výpočtu na desktopu.

Ve spodní části rámu se nastavuje, které veličiny se vykreslují (Deformace, Posouvající síla, Moment...) a způsob jejich vykreslení na desktopu.

Rám "Výpočet"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.