GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Pažiny

V rámu "Pažiny" se provádí návrh a posouzení pažin. Rám je dostupný pouze pro záporové pažení.

Program umožňuje dimenzování železobetonových a dřevěných průřezů (zaškrtnutím volby "Posuzovat průřez").

V dialogové okně "Editace pažin" (tlačítko "Materiál, Průřez") se v rozbalitelném seznamu vybírá materiál (dřevo, beton) a průřez (obdélník, kruh). Pro nastavení parametrů materiálu lze použít tlačítka "Katalog" a "Vlastní" stejně jako v rámu "Materiál".

V rámu lze zobrazit obálku tlaků působících na zeď přes všechny výpočty (fáze budování). Obálka je standardně sestavena ze všech fází budování. Tlačítko "Změnit" otevírá dialogové okno "Výběr fází", ve kterém lze stisknutím tlačítek vybrat jednotlivé fáze budování pro sestavení aktuální obálky.

V rámu se dále volí typ zatížení (obdélník, trojúhelník) a součinitel pro redukci tlaku, který snižuje hodnotu maximálního tlaku působícího na pažiny. Při posuzování průřezu lze zadat výpočtový součinitel namáhání průřezu, který zvětšuje hodnoty vnitřních sil.

Hodnoty spočtených vnitřních sil (ohybových momentů a posouvajících sil) a maximálního tlaku jsou zobrazeny ve střední části rámu.

V rámu lze provést více výpočtů pro dimenzování průřezu. Pro podrobnější návrh pažin je možné rozdělit konstrukci na úseky, které se posuzují samostatně.

Tlačítko "Podrobně" v pravé části rámu otevírá dialogové okno "Dimenzování", kde jsou zobrazeny podrobné výsledky.

Rám "Pažiny"

Try GEO5 software for free.