The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Sedání - výpočet podle EA-Pfähle

V rámu "Sedání" se zobrazuje zatěžovací křivka piloty. V rámu lze provést více výpočtů.

Výpočet je proveden podle metody EA-Pfähle. Volba metody se volí v rámu "Nastavení".

V rozbalitelném seznamu se volí způsob určení odporu na plášti a patě piloty:

  • zadat
  • dolní hodnoty (automaticky určí dolní hodnoty pro qs a qb)
  • horní hodnoty (automaticky určí horní hodnoty pro qs a qb)

V levé dolní části rámu je umístěna tabulka, ve které se zadávají hodnoty plášťového tření pro příslušné vrstvy zemin. Tlačítka "Editace qs" a "Editace qb" otevírají dialogová okna s nápovědou k zadávaným parametrům plášťového tření qs a odporu na patě qb. Z příslušného dialogového okna lze stisknutím tlačítka "OK" předat zadané parametry pro danou vrstvu do tabulky.

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části desktopu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu (zatěžovací křivka piloty) se zobrazují v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Sedání" - zatěžovací křivka piloty (EA-Pfähle)

Try GEO5 software for free.