GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Mapy a body zájmu

V dialogovém okně "Získat podklady" lze získat z různých zdrojů data, která se týkají oblasti staveniště. To je v okně uprostřed ohraničeno červeně. Ve stejném okně se zobrazuje i aktuálně vybraná mapa a dostupné body zájmu. V okně lze pomocí myši zoomovat či vybírat jednotlivé body.

V horní části okna se vybírá zdroj podkladů a rozměry oblasti (1), která se kolem staveniště načte. V současné verzi jsou implementovány obecní poskytovatelé (OpenStreetMap, Google Maps) a místní poskytovatelé České a Slovenské republiky (např. ČGS, ČÚZK atd). Ostatní zdroje rádi implementujeme na přání zákazníků.

Tlačítkem "Získat podklady" (2) se načtou dostupné mapy a body zájmu (3). Ty lze do modelu přidat pomocí tlačítek "Přidat" v pravé dolní části okna (4). Počet přidaných map a bodů se zobrazuje v levém dolním rohu (5).

Dialogové okno "Získat podklady"

Poznámka: Legenda mapy v pravé části okna je zobrazena pouze v případě, že jí zdroj dat disponuje - zde např. geologická mapa Slovenské republiky.

Try GEO5 software for free.