GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zmenšovací součinitel

Zmenšovací součinitel ψ pro |δ| < φ

φ [°]

ψ při |δ| / φ

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

10

1,00

0,989

0,962

0,929

0,898

0,864

15

1,00

0,979

0,934

0,881

0,830

0,775

20

1,00

0,968

0,901

0,824

0,752

0,678

25

1,00

0,954

0,860

0,759

0,666

0,574

30

1,00

0,937

0,811

0,686

0,574

0,467

35

1,00

0,916

0,752

0,603

0,475

0,362

40

1,00

0,886

0,682

0,512

0,375

0,262

45

1,00

0,848

0,600

0,414

0,276

0,174

Try GEO5 software for free.