The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Tuhost podloží pod patou piloty

Tuhost podloží pod patou se určuje z hodnoty tuhosti Winklerova modelu podloží C1. Hodnota C1 je stanovena pro parametry Edef a ν zeminy v místě paty piloty. Hodnota tuhosti C1 je dále závislá na hloubce deformační zóny pod patou.

Tuhost pružiny, která se vkládá do paty piloty, je pak dána vztahem:

kde:

A

-

průřezová plocha piloty v patě

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.