GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Základní data

V této části dialogového okna se volí základní parametry materiálu - objemová tíha a podmínka smyková pevnost, která může být popsána dvěma způsoby:

Související teorie je podrobně popsána v kapitole "Výpočet stability svahu".

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - "Základní data"

Try GEO5 software for free.