The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Nastavení Newton-Raphsonovy metody

V případě použití Newton-Raphsonovy metody lze proces iterace řídit nastavením parametrů:

1) Relaxační faktor - tento parametr představuje hodnotu redukce aktuálního výpočtového kroku pro restart v případě, že řešení pro danou hodnotu přírůstku zatížení nekonverguje. Nová hodnota výpočtového kroku se určí ze vztahu:

  • nový výp. krok = starý výp. krok / relaxační faktor

2) Maximální počet relaxací pro jeden výp. krok - tímto parametrem určujeme, kolikrát lze během celého výpočtu redukovat příslušný výpočtový krok. V případě, že je tato hodnota překročena, je výpočet ukončen. Výsledky jsou pak k dispozici pro úroveň zatížení, pro kterou výpočet úspěšně zkonvergoval.

3) Minimální počet iterací pro jeden výp. krok -  nastavení tohoto parametru umožňuje akceleraci výpočtu. V případě, že počet iterací rovnováhy pro aktuální krok zatížení je menší než minimální zadaný, zvětší se výpočtový krok pro výpočet nového přírůstku zatížení v závislosti na hodnotě relaxačního faktoru následovně:

  • nový výp. krok = starý výp. krok * relaxační faktor

Standardní nastavení jednotlivých parametrů odpovídá hodnotám uvedeným na obrázku:

Parametry řízení procesu iterace

Try GEO5 software for free.