The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet

V rámu "Výpočet" se počítá definitivní zatížení šachty a to buď v zadané hloubce (pro šachtu bez převázek) nebo na příslušnou převázku. Program spočte jednotlivé složky tlaku na šachtu a zobrazí výsledný tlak na šachtu, resp. převázku.

Vypočtený rovnoměrný tlak lze upravit (ve smyslu norem DIN a SNiP) redukčním součinitelem, tak že rovnoměrné "kruhové" zatížení šachty se mění na "eliptické". V rámu lze zadat typ redukce bočního zatížení převázky (zatížení lze zvětšit i zmenšit, nebo pouze redukovat) a vlastní součinitel redukce. Doporučená hodnota redukce zatížení je 25 %.

Výsledné zatížení je vstupem pro výpočet vnitřních sil v rámu "Dimenzování". Program automaticky počítá zatížení na všechny převázky nebo v zadané hloubce (konstrukce bez převázek).

Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. V tomto případě je to velice výhodné pro vytvoření kombinací zatížení - s výsledky jednotlivých výpočtů se pak pracuje v rámu "Dimenzování".

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet"

Try GEO5 software for free.