GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet

V rámu "Výpočet" se počítá definitivní zatížení šachty a to buď v zadané hloubce (pro šachtu bez převázek) nebo na příslušnou převázku. Program spočte jednotlivé složky tlaku na šachtu a zobrazí výsledný tlak na šachtu, resp. převázku.

Vypočtený rovnoměrný tlak lze upravit (ve smyslu norem DIN a SNiP) redukčním součinitelem, tak že rovnoměrné "kruhové" zatížení šachty se mění na "eliptické". V rámu lze zadat typ redukce bočního zatížení převázky (zatížení lze zvětšit i zmenšit, nebo pouze redukovat) a vlastní součinitel redukce. Doporučená hodnota redukce zatížení je 25 %.

Výsledné zatížení je vstupem pro výpočet vnitřních sil v rámu "Dimenzování". Program automaticky počítá zatížení na všechny převázky nebo v zadané hloubce (konstrukce bez převázek).

Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. V tomto případě je to velice výhodné pro vytvoření kombinací zatížení - s výsledky jednotlivých výpočtů se pak pracuje v rámu "Dimenzování".

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet"

Try GEO5 software for free.