GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vytvoření uživatelské sady šablon

V programu jsou implementovány základní sady šablon pro tvorbu geologické dokumentace pro jakýkoliv typ zkoušky (vrt, CPT, SPT...). Jelikož ale existuje velké množství různých požadavků na geologické protokoly, je možné vytvořit i sady šablon vlastní - uživatelské.

Ideálním postupem je vyjít z již předpřipravené sady šablon a tu následně upravit podle konkrétních požadavků. V rámu "Šablony" stiskneme tlačítko "Upravit kopii aktuální sady šablon a přidat ji do správce" a v dialogovém okně definujeme sadu šablon. Jednotlivé šablony jsou zobrazeny v tabulce a lze je libovolně přidávat/upravovat/odstraňovat.

Pokud se v úloze vyskytuje polní zkouška, která používá šablonu mimo aktuální sadu, lze tuto šablonu doplnit pomocí tlačítka "Přidat" ve spodní části okna.

Součástí sady šablon je i Šablona dat projektu, která určuje zadávaná data v rámu "Projekt".

Dialogové okno pro vytvoření/úpravu šablony je rozděleno do 4 částí.

  1. Část A - zde se zadává název (popř. komentář) nové šablony (např. podle země, názvu firmy, normy...)
  2. Část B - zde se definují data pro danou šablonu.
  3. Část C - zde se upravuje podoba výstupních protokolů pro jednotlivé zkoušky. Úpravy jsou prováděny v tabulkovém procesoru a jsou podobné práci např. s MS Excel.
  4. Část D - zde se nastavuje mapování pro export a import dat

Dialogové okno "Nová šablona"

Šablony jsou navzájem kompatibilní a v maximální možné míře zachovávají zadaná data. Obsah veškerých polí, která jsou převzata ze základních šablon, zůstane nezměněn při přepnutí jednotlivých šablon.

Podrobný postup vytvoření uživatelské šablony je popsán v inženýrském manuálu č. 44 - Úprava dat šablony a výstupního protokolu.

Try GEO5 software for free.