The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Podklady

V rámu "Poklady" lze načíst volně přístupná data, která se týkají oblasti staveniště - např. různé mapy a body zájmu.

Tlačítkem "Získat podklady" (A) se otevírá dialogové okno, které umožňuje načíst požadované mapy a body zájmu.

Načtené mapy a body zájmu se následně zobrazují v tabulkách v dolní části rámu (B).

Program umožňuje import vlastních podkladů (obrázků, plánů) a jejich umístění na terén. Dále je možné nahrát ortofotomapu při předání dat z programu "Mračno bodů".

Pomocí tlačítka "Možnosti" (Hamburger) nebo pomocí pravého tlačítka myši nad vybranými body v tabulce lze provádět speciální operace s daty.

Rám "Podklady"

Body zájmu mohou mít automaticky načtené přílohy - např. zde informace o provedených vrtech z databáze české geologické služby. Ke všem bodům je možné také zadávat libovolné množství vlastních příloh. Z tohoto důvodu lze také body v oblasti staveniště zadávat ručně (textově, graficky).

Body zájmu - přílohy

Načtené mapy nebo vlastní podklady lze umístit na povrch modelu jako "ortofotomapu" pomocí tlačítka "Umístit na terén". Legenda mapy je zobrazena pouze v případě, že jí zdroj dat disponuje.

Mapy

Try GEO5 software for free.