GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Hodnoty

V rámu "Hodnoty" lze definovat body (popř. styčníky) libovolně umístěné na ploše desky. Pro tyto styčníky (body) je možné zobrazit veličiny (průhyb, momenty, natočení) pro libovolný zatěžovací stav, nebo kombinaci ZS, příp. veličiny pro dimenzování (hodnoty nutných ploch výztuží spočtené podle normy zvolené v záložce "Materiály a normy".)

Rám obsahuje tabulku se seznamem zadaných bodů (styčníků). Přidání se provádí v dialogovém okně "Nové hodnoty". V dialogovém okně se zadává způsob zadání (bod, styčník), souřadnice a pro jaký zatěžovací stav, kombinaci nebo dimenzování mají být výsledky veličin zobrazeny. Hodnota v podepřeném styčníku udává reakci v podpoře.

Ve výpočtu dimenzování mohou být některé hodnoty veličin označeny znakem [*]. V tomto případě je nutná plocha výztuže navržena na minimální stupeň vyztužení. Je-li bod umístěn na hranici dvou makroprvků, program zobrazí dvě sady hodnot veličin pro dimenzování.

Zadané hodnoty lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů. Hodnoty pro styčníky (body) v tabulce se zobrazují v pravé části rámu.

Rám "Hodnoty"

Try GEO5 software for free.