The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Podpory

Rám "Podpory" obsahuje tabulku se seznamem zadaných podpor. Přidání podpor se provádí v dialogovém okně "Nová podpora". Zadané podpory lze také editovat na desktopu pomocí aktivních kót, resp. aktivních objektů.

Zadává se umístění podpory (hloubka z), vzdálenost podpor b a dále typ posunutí a pootočení (pevné, volné, pružina, vynucená deformace). Podpora se zadává automaticky na již deformovanou konstrukci (z předchozí fáze budování). V následujících fázích již nejde podpory editovat, ale pouze zadat vynucenou deformaci.

Rám "Podpory"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.