GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Kotvy

Rám "Kotvy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných kotev. Přidání (editace) kotev se provádí v dialogovém okně "Nová kotva". Zadané kotvy lze editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Kotvy lze zadat jako předpjaté (nedefinováno, tyčové předpínací, pramencové) i nepředpjaté (Helix, tyčové nepředpínací, kotevní táhla).

Pro kotvu typu nedefinováno se síla v kotvě zadává přímo. V ostatních případech je síla automaticky dopočtena z únosnosti na přetržení, únosnosti na vytržení ze zeminy a únosnosti na vytržení ze zálivky.

Spočtené únosnosti kotev jsou redukovány příslušným stupněm bezpečnosti nebo koeficientem redukce, který se zadává v rámu "Nastavení", záložka "Kotvy".

V následujících fázích již nejde kotvy editovat.

Rám "Kotvy"

Try GEO5 software for free.