GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Návrh smykové výztuže do desky

Program umožňuje spočítat do desky nutné množství smykové výztuže tvořené třmínky resp. ohyby.

Nejprve program spočte limitní posouvající síly v daném průřezu - posouvající sílu přenášenou betonem Vuc (čl. 8.2.4.1) a maximální dovolenou posouvající sílu Vu,max (čl. 8.2.3.3).

kde:

Pro výztuž tvořenou třmínky se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 8.2.5.2):

Pro výztuž tvořenou ohyby se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 8.2.5.2):

Try GEO5 software for free.