The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Parametry Rayleighova útlumu

Pro materiály u kterých uživatel zadal součinitel poměrného útlumu ξ (v rámu "Zeminy") program GEO5 MKP - Zemětřesení vypočte parametry Rayleighova útlumu α a β jedním ze dvou způsobů.

  • Je zadána nejméně tlumená frekvence ωa, která má být tlumena zadaným poměrným útlumem ξ.

  • Jsou zadány dvě frekvence ωa a ωb (ωb > ωa). Obě tyto frekvence jsou tlumeny poměrným útlumem ξ.

Poměrný útlum obecné frekvence omega je pak:

Tento vztah zaručuje, že frekvence v intervalu ωa a ωb jsou tlumeny méně, nežli je zadaný poměrný útlum ξ, zatímco frekvence mimo tento interval jsou tlumeny více.

Která z dvou výše zmíněných variant bude použita nastavuje uživatel v rámu "Výpočet".

Volba frekvencí pro tlumení

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Try GEO5 software for free.