GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet proudění

Pro uživatele se zakoupeným modulem "Stabilita svahu - výpočet proudění" je dostupná možnost zadání podzemní vody pomocí numerického výpočtu proudění. Výpočet se spouští tlačítkem "Spustit výpočet proudění".

Spuštění numerického výpočtu proudění

Po stisknutí se otevře modul "Stabilita svahu - výpočet proudění", ve kterém je třeba vygenerovat síť KP a zadat další potřebné vstupy:

Výsledkem numerického výpočtu proudění je rozložení pórových tlaků v celé úloze.

Spočtené pórové tlaky v modulu "Stabilita svahu - proudění"

Po stisknutí tlačítka "Ukončit a předat" se pórové tlaky přenesou zpět do programu "Stabilita svahu". Počet izolinií lze upravit pomocí tlačítka "Generovat izolinie".

Přenesené pórové tlaky (počet izolinií - 50)

Try GEO5 software for free.