GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vrstvy

Tato funkce umožňuje vytvořit libovolný počet vrstev (hladin). Do těchto vrstev lze umístit jednotlivé objekty.

Ovládací prvky vrstev v režimu "Popisky" jsou následující:

  • tlačítko otevře dialogové okno pro zadání názvu vrstvy (volba "Zapnout ve všech režimech programu", znamená, že objekty umístěné ve vrstvě budou zobrazeny ve všech režimech zadávání dat)
  • rozbalitelný seznam "Aktuální" - výběr vrstvy, kterou v režimu "Popisky" aktuálně editujeme (objekty jsou zobrazeny plnou barvou)
  • sloupec "Viditelná" - zaškrtnutím políčka určujeme viditelenost vrstev.

Rám "Popisky" - práce s vrstvami

Na následujícím obrázku je zobrazen vztah mezi rámem "Popisky" a rámem "Nastavení kreslení". Vidíme, že vytvořené vrstvy (včetně jejich názvů) se promítnou do sekce "Vrstvy popisků". Zde si tedy potom lze zapnout zobrazení jednotlivých vrstev v libovolném režimu zadávání dat.

Propojení mezi rámem "Popisky" a rámem "Nastavení kreslení"

Try GEO5 software for free.