The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Vrstvy

Tato funkce umožňuje vytvořit libovolný počet vrstev (hladin). Do těchto vrstev lze umístit jednotlivé objekty.

Vytvoření různých vrstev přináší řadu výhod. Na obrázku je jednoduchý příklad, kdy jedna z vytvořených vrstev jsou "Kóty". Konstrukce je doplněna o kóty (rozměry), které standardně program nenabízí. Tyto doplňující údaje si lze poté libovolné zobrazit podle potřeby v různých režimech zadávání dat. Další výhoda spočívá v tom, že tyto objekty sdružené do jedné vrstvy mají stejné vlastnosti (barvu, tloušťku čar, typ písma apod.) a lze je hromadně editovat.

Ovládací prvky vrstev v režimu "Popisky" jsou následující:

  • tlačítko otevře dialogové okno pro zadání názvu vrstvy (volba "Zapnout ve všech režimech programu", znamená, že objekty umístěné ve vrstvě budou zobrazeny ve všech režimech zadávání dat)
  • rozbalitelný seznam "Aktuální" - výběr vrstvy, kterou v režimu "Popisky" aktuálně editujeme (objekty jsou zobrazeny plnou barvou)
  • sloupec "Viditelná" - zaškrtnutím políčka určujeme viditelenost vrstev.

Rám "Popisky" - práce s vrstvami

Na následujícím obrázku je zobrazen vztah mezi rámem "Popisky" a rámem "Nastavení kreslení". Vidíme, že vytvořené vrstvy (včetně jejich názvů) se promítnou do sekce "Vrstvy popisků". Zde si tedy potom lze zapnout zobrazení jednotlivých vrstev v libovolném režimu zadávání dat.

UPOZORNĚNÍ ! : Zapnutí / Vypnutí vrstvy ve sloupci "Viditelná" v režimu "Popisky" nemá vliv na zobrazení vrstvy v normálním režimu zadávání dat! Zobrazení vrstvy se zapíná v rámu "Nastavení kreslení".

Propojení mezi rámem "Popisky" a rámem "Nastavení kreslení"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.