GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Hodnoty modulu reakce podloží Ep

Hodnoty modulu reakce podloží Ep = kh [MN/m3]

Zemina

Ep Min/Max [MN/m3]

Průměrná hodnota kh = Ep [MN/m3]

jíl měkký

2 - 5

3,5

jíl tuhý

3 - 8

5,5

jíl pevný

6 -  16

11

písek přirozeně vlhký kyprý

6 -  13

9,5

písek přirozeně vlhký středně ulehlý

20 -  40

30

písek přirozeně vlhký ulehlý

45 -  90

67,5

písek zvodnělý kyprý

4 -   8

6

písek zvodnělý středně ulehlý

10 -  20

15

písek zvodnělý ulehlý

30 -  60

45

jíl písčitý měkký

3 -   6

4,5

jíl písčitý tuhý

5 -   9

7

jíl písčitý pevný

8 -  17

12,5

písek jílovitý vlhký kyprý

4 -   9

6,5

písek jílovitý vlhký středně ulehlý

12 -  32

22

písek jílovitý vlhký ulehlý

24 -  44

34

písek jílovitý zvodnělý kyprý

3,5 -   6,5

5

písek jílovitý zvodnělý středně ulehlý

7 -  11

9

písek jílovitý zvodnělý ulehlý

11,5 -  13,5

12,5

Try GEO5 software for free.