The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Objekty

Objekty lze zadat graficky pomocí myši. Výběr typu objektu, který zadáváme se provádí tlačítky v rámu "Popisky", nebo pomocí kontextové nabídky (pravé tlačítko myši).

Kontextová nabídka myši pro zadávání objektů a Nástrojová lišta pro zadání objektů

Programy umožňují vložit následující objekty:

Objekt

Popis vytvoření objektu

Text

  • Kliknutím levým tlačítkem myši umístíme text na určené místo na desktopu.

Text s popisem

  • Kliknutím levým tlačítkem myši umístíme text s popisem na určené místo na desktopu.

Úsečka

  • Kliknutím levým tlačítkem myši určíme počáteční a koncový bod úsečky na desktopu.

Kruh

  • Kliknutím levým tlačítkem myši určíme počáteční bod (umístění středu kružnice) a koncový bod (poloměr kružnice) na desktopu.

Obdélník

  • Kliknutím levým tlačítkem myši určíme počáteční bod a koncový bod (délku stran obdélníku) na desktopu.

Polyčára

  • Opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši určíme umístění všech bodů polyčáry na desktopu.

Křivka

  • Opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši určíme umístění všech bodů křivky na desktopu.

Kóta zarovnaná

  • Kliknutím levým tlačítkem myši určíme počáteční a koncový bod kóty - tažením myši určíme vzdálenost kóty od objektu.

Kóta lineární

  • Kliknutím levým tlačítkem myši určíme počáteční a koncový bod kóty - tažením myši vodorovným či svislým směrem, určíme vzdálenost kóty od objektu.

Objekty se zadávají ve vrstvách. Vybrané objekty lze upravovat graficky i textově. Pomocí "Nástrojů" lze objekty kopírovat, přesovouvat či zrcadlit.

Try GEO5 software for free.