The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Mezní zatěžovací křivka

Mezní zatěžovací křivka popisuje závislost mezi svislým zatížením Q a sednutím piloty.

Program standardně nabízí sestrojení mezní zatěžovací křivky pro maximální hodnotu sednutí 25 mm. Mezní hodnotu sednutí je možno před výpočtem změnit, a to až do hodnoty 100 mm. Příklad typického tvaru mezní zatěžovací křivky je znázorněn na obrázku.

Mezní zatěžovací křivka osamělé piloty

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.