The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Materiály a normy

V záložce se zadávají materiály a normy výpočtu pro:

  • Betonové konstrukce
  • Betonové konstrukce mostních opěr
  • Součinitele EC 2 se zadávají při výpočtu Betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1. Lze použít standardní nebo uživatelské hodnoty.
  • Součinitel umístění řezu - tento součinitel určuje umístění kritického řezu při výpočtu ohybového momentu v základu zdi. Standardní hodnota pro betonový, resp. železobetonový sloup k = 0, neboli kritický řez se nachází v líci sloupu. Pro zděné konstrukce se doporučuje volit velikost tohoto součinitele jako 0,25.

Umístění kritického řezu pro výpočet ohybového momentu v základu zdi

  • Parametr krátkého výstupku k - tento parametr určuje, zda je posuzována nosná výztuž předního výstupku zdi či nikoliv. Je-li délka výstupku x ≤ k*t, výztuž není posuzována. Při volbě "podle normy" se parametr krátkého výstupku k automaticky dopočítává podle zvolené normy pro dimenzování ŽB konstrukcí. Pro volbu "zadat parametr" je hodnota parametru k zadávána uživatelem. Parametr krátkého výstupku k se zadává při výpočtu zdí a výpočtu patek.

Schéma pro určení parametru krátkého výstupku

  • Zděné konstrukce (zadávají se pouze v programu "Vyztužená zeď")
  • Ocelové konstrukce (zadávají se v programech "Deska", "Pažení posudek" a "Stabilizační pilota")
  • Zatížení a kombinace (zadávají se pouze v programech "Deska" a "Nosník")
  • SNiP - umožňuje zadávat výpočtové součinitele ve smyslu ruských norem SNiP.

Dialogové okno "Nové nastavení" - záložka "Materiály a normy"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.