The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet podle NEN (Buismann, Ladd)

Tato metoda počítá primární sednutí i sekundární sednutí. Při výpočtu metoda zohledňuje překonsolidované zeminy, kdy při výpočtu mohou nastat obecně dva případy:

  • Součet stávajícího svislého efektivního napětí v zemině a napětí od přitížení zeminy je menší než konsolidační napětí a uvažuje se pouze opětovné zatížení zeminy.
  • Součet stávajícího svislého efektivního napětí v zemině a napětí od přitížení zeminy je větší než konsolidační napětí a nastane tak v zemině opět konsolidace a primární sedání je větší než v prvém případě.

Primární sednutí

Primární sednutí vrstvy i překonsolidované zeminy (OCR > 1) se spočítá podle vztahů:

pro σor+ σz ≤ σp (součet existujícího svislého napětí a jeho přírůstku je menší než překonsolidační napětí):

pro  σor+ σz > σp  (součet existujícího svislého napětí a jeho přírůstku je větší než překonsolidační napětí):

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

σp,i

-

překonsolidační napětí v i-té vrstvě

e0

-

počáteční číslo pórovitosti

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Cc,i

-

index stlačitelnosti v i-té vrstvě

Cr,i

-

index opětovného stlačeníi-té vrstvě

Primární sedání vrstvy i normálně konsolidované zeminy (OCR = 1) se spočítá podle vzorce:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

e0

-

počáteční číslo pórovitosti

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Cc,i

-

index stlačitelnosti v i-té vrstvě

Sekundární sednutí

Sekundární sednutí vrstvy i se počítá podle vzorce:

pro σor+ σz  ≤ σp  (součet existujícího svislého napětí a jeho přírůstku je menší než překonsolidační napětí):

pro σor+ σz > σp (součet existujícího svislého napětí a jeho přírůstku je větší  než překonsolidační napětí):

kde:

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Cαr,i

-

překonsolidační index sekundární stlačitelnosti pro i-tou vrstvu

Cα

-

index sekundární stlačitelnosti pro i-tou vrstvu

tp

-

čas ukončení primární konsolidace

ts

-

čas sledovaného období sekundárního sedání

Pokud zadáme hodnotu překonsolidačního indexu sekundární stlačitelnosti stejnou jako u indexu sekundární stlačitelnosti, program nezohlední při výpočtu sekundárního sedání překonsolidační napětí.

Literatura:

Nizozemská norma NEN6740, 1991, Geotechniek TGB1990 Basisen en belastingen (v holandštině), Nederlands normalisatie-Institut

Try GEO5 software for free.