GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Terén - rovinná a polygonální smyková plocha

V rámu "Terén" jsou pro zadání terénu dostupné dvě volby. Terén se může zadat pomoci úseků skalního svahu nebo pomoci souřadníc X a Z. Rám obsahuje tabulku se seznamem zadaných úseků skalního svahu nebo se seznamem souřadníc jednotlivých bodů terénu. Svah je v program orientován vždy zleva doprava.

Při způsobu zadávaní úseků skalního svahu (sklon a délka) se v horní části rámu zadávají souřadnice počátku - prvního bodu terénu, na který pak navazují zadané úseky.

Přidání úseků se provádí v dialogovém okně "Nový úsek". Zadané úseky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Úsek je možno zadat sklonem úseku, celkovou délkou úseku, vodorovnou délkou a výškou úseku skalního svahu. Zadávají se vždy jen dvě zvolené hodnoty - ostatní hodnoty program dopočte automaticky (je-li zatrženo více vstupních políček, dopočet a zadání se neprovede). Lze modelovat svislé i vodorovné úseky a převisy. Terén musí byt zadán zdola nahoru.

Je-li zadání korektní, program automaticky vykresluje zadávaný úsek na desktopu čárkovanou čarou, takže  před potvrzením zadání úseku tlačítkem "Přidej" je vidět, zda je úsek zadán správně.

Rám "Terén - Sklon a délka"

Při způsobu zadávaní pomocí souřadnic se terén zadáva vždy zdola nahoru. Přidání bodů se provádí v dialogovém okně "Nový bod". Zadané body lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů. Lze modelovat svislé i vodorovné úseky a převisy. Program také umožňuje import bodů pomocí tabulkových dat.

Rám "Terén - Souřadnice"

Try GEO5 software for free.