GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Grafy

Rám "Grafy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných grafů. Přidání grafů se provádí v dialogovém okně "Nové grafy". V dialogovém okně se zadává číslo monitoru, kde bude graf vytvořen a požadovaná veličina pro osu X a Y.

Zadané grafy lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Program umožňuje zadání libovolného množství grafů v bodech umístěných monitorů. Grafy umožňují zobrazit vzájemnou závislost jednotlivých veličin v monitorech v průběhu výpočtu.

Rám "Grafy"

Try GEO5 software for free.