GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Opravný součinitel vlivu Poissonova čísla zeminy Cv

Hodnoty tohoto součinitele Cν jsou obecně udávány v závislosti Poissonova čísla okolní zeminy νs na koeficientu tuhosti piloty K. V programu je graf implementován v numerické podobě.

Opravný součinitel vlivu Poissonova čísla zeminy Cν

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 86 (figure 5.13).

Try GEO5 software for free.