The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Geometrie

Rám "Geometrie" obsahuje tabulku se seznamem zadaných konstrukčních bloků gabionu (nejnižší blok je označen č.1). Přidání bloků se provádí v dialogovém okně "Nový blok".

V dialogovém okně se zadává geometrie bloku a parametry přesahu sítě (délka přesahu, délka kotvení, únosnost na vytržení).

Program umožňuje vložit (vsunout) další blok mezi již stávající zadané bloky konstrukce. Vložení bloku se provádí v dialogovém okně "Vsunutý blok", které je totožné s dialogovým oknem "Nový blok". Blok, který je nově vložen (vsunut), se řadí pod aktuálně vybraný blok konstrukce.

Zadané bloky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních kót, nebo aktivních objektů  - poklepáním (double-click) na konstrukci otevřeme dialogové okno s příslušným blokem. Režim aktivních objektů funguje pouze v případě, že je vypnuto zobrazování podrobných kót v rámu "Nastavení kreslení".

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Try GEO5 software for free.