GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Geometrie

Rám "Geometrie" obsahuje tabulku se seznamem zadaných konstrukčních bloků gabionu (nejnižší blok je označen č.1). Přidání bloků se provádí v dialogovém okně "Nový blok".

V dialogovém okně se zadává geometrie bloku a parametry přesahu sítě (délka přesahu, délka kotvení, únosnost na vytržení).

Program umožňuje vložit (vsunout) další blok mezi již stávající zadané bloky konstrukce. Vložení bloku se provádí v dialogovém okně "Vsunutý blok", které je totožné s dialogovým oknem "Nový blok". Blok, který je nově vložen (vsunut), se řadí pod aktuálně vybraný blok konstrukce.

Zadané bloky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních kót, nebo aktivních objektů  - poklepáním (double-click) na konstrukci otevřeme dialogové okno s příslušným blokem. Režim aktivních objektů funguje pouze v případě, že je vypnuto zobrazování podrobných kót v rámu "Nastavení kreslení".

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Try GEO5 software for free.