The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Součinitel stlačitelnosti desítkový

V inženýrské praxi se občas používá pro vynesení napětí σef místo přirozeného logaritmu (základ e) logaritmus desítkový (základ 10). V tomto případě je zvykem značit součinitel stlačitelnosti s dolním indexem 10: C10. Protože platí:

je možné odvodit vztah mezi součiniteli stlačitelnosti C a C10:

Arnold Verruijt (Soil Mechanics) udává tyto hodnoty pro součinitele stlačitelnosti:

Zemina

C

C10

Písek

50 - 500

20 - 200

Silt

25 - 125

10 - 50

Jíl

10 - 100

4 - 40

Rašelina

2 - 25

1 - 10

Literatura:

Arnold Verruijt: Soil mechanics, Delft University of Technology, 2001, 2006, http://geo.verruijt.net/

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.