The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Součinitel stlačitelnosti desítkový

V inženýrské praxi se občas používá pro vynesení napětí σef místo přirozeného logaritmu (základ e) logaritmus desítkový (základ 10). V tomto případě je zvykem značit součinitel stlačitelnosti s dolním indexem 10: C10. Protože platí:

je možné odvodit vztah mezi součiniteli stlačitelnosti C a C10:

Arnold Verruijt (Soil Mechanics) udává tyto hodnoty pro součinitele stlačitelnosti:

Zemina

C

C10

Písek

50 - 500

20 - 200

Silt

25 - 125

10 - 50

Jíl

10 - 100

4 - 40

Rašelina

2 - 25

1 - 10

Literatura:

Arnold Verruijt: Soil mechanics, Delft University of Technology, 2001, 2006, http://geo.verruijt.net/

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.