The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

CTE DB SE-C

Toto řešení vychází ze španělské normy CTE DB SE-C, která určuje únosnost základové půdy vztahem:

přičemž:

pro d < 2,0 m:

pro H ≤ 0,1V:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy

bef

-

efektivní šířka základu

lef

-

efektivní délka základu

d

-

hloubka základové spáry

H

-

celková vodorovná složka zatížení

V

-

svislá složka zatížení

γ1

-

objemová tíha zeminy nad základovou spárou

q0

-

ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv hloubky založení základu

Literatura:

CTE DB SE-C

Try GEO5 software for free.