GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

CTE DB SE-C

Toto řešení vychází ze španělské normy CTE DB SE-C, která určuje únosnost základové půdy vztahem:

přičemž:

pro d < 2,0 m:

pro H ≤ 0,1V:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy

bef

-

efektivní šířka základu

lef

-

efektivní délka základu

d

-

hloubka základové spáry

H

-

celková vodorovná složka zatížení

V

-

svislá složka zatížení

γ1

-

objemová tíha zeminy nad základovou spárou

q0

-

ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv hloubky založení základu

Literatura:

CTE DB SE-C

Try GEO5 software for free.