GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Definice staveniště pomocí GPS

Pokud neznáme souřadnice umístění staveniště, ale víme, která oblast nás zajímá, je vhodné je získat následujícím způsobem:

Ve webovém prohlížeči otevřeme např. Google Maps. Na mapě vyhledáme střed zájmové oblasti. Pravým tlačítkem myši zobrazíme kontextovou nabídku a levým tlačítkem myši zkopírujeme souřadnice GPS do schránky.

Mapa

V programu v rámu "Staveniště" vybereme jako typ staveniště možnost "Obdélník (GPS)". Stiskneme tlačítko napravo od popisu "GPS souřadnice středu a rozměry staveniště" a tím zkopírujeme souřadnice GPS ze schránky. Nakonec zadáme rozsah staveniště (Δx, Δy).

Rám "Staveniště"

Zadané GPS souřadnice jsou transformovány pomocí nastaveného souřadnicového systému do lokálních souřadnic x y. Vymezené staveniště můžeme zkontrolovat pomocí tlačítka "Zobrazit na mapě". V případě, že zadaný bod GPS leží mimo oblast platnosti daného souřadnicového systému, zobrazí se staveniště mimo tuto oblast. V tomto případě je nutné zadat správný souřadnicový systém.

Vymezené staveniště

Dostupné mapové podklady a vrtnou prozkoumanost pro takto vymezené staveniště získáme v rámu "Podklady".

Try GEO5 software for free.