GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu poklesové kotliny. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů v různých hloubkách pod povrchem terénu. Spočtené hodnoty jsou zobrazeny na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení". Pro rychlé přepínání stylu prezentace výsledků (poklesová kotlina, průběhy veličin) jsou určena tlačítka v sekci "Zobrazení".

Rám "Výpočet" - "Sedání"

Rám "Výpočet" - "Průběhy"

Try GEO5 software for free.