GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Geometrie půdorys

V rámu "Geometrie půdorys" se zadávají délka opěry, délka základu opěry a také rozměry křídel opěry. Rozměry lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Vliv rozměrů opěry na posouzení je blíže popsán v části "Výpočet sil působících na opěru".

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie půdorys"

Try GEO5 software for free.