The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků. Výpočet dimenzování je proveden podle normy nastavené v záložce "Materiály a normy".

Výpočet můžeme kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka "Přeruš".

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky a informace o skončeném výpočtu. Informace o průběhu výpočtu a jeho výsledku (s případným hlášením chyb) jsou vypsány v okně ve spodní části rámu. Hlavním výstupním prostředkem je ale zobrazení výsledků na obrazovce. K ovládání zobrazení je určena nástrojová lišta v horní části obrazovky, umožňující nastavit zobrazení kresby a vykreslení výstupních veličin.

V pravé části desktopu je vykreslena barevná škála, pod kterou jsou umístěna tlačítka pro nastavení barevné škály.

Program používá následný souřadný systém (znaménkovou konvenci).

Zobrazení kresby lze měnit v dialogovém okně "Nastavení stylu zobrazení".

Rám "Výpočet" - zobrazení po provedení výpočtu

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.