The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Základová spára

V rámu "Základová spára" se zadávají charakteristiky působení základové spáry:

  • zemina - geologický profil - plošný základ je založený na zemině přiřazené z geologického profilu, který se zadává v rámu "Profil"
  • zemina - zadat parametry kontaktu - zadávají se parametry kontaktu mezi základovou spárou a zeminou. Pro volbu "zadávat úhel tření základ-zemina" se v programu zadává úhel tření mezi základem a zeminou ψ [°]. Pro volbu "zadávat součinitel tření" se v programu zadává součinitel tření μ [-]. Pro obě možnosti se zadává soudržnost mezi základem a zeminou a [kPa].

Vstupní data zadaná v tomto rámu ovlivňují vodorovnou únosnost plošného základu.

Rám "Základová spára"

Try GEO5 software for free.