GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Hrany staveniště - aktivní okraj

Předchozí příklad Další příklad

Přepneme vykreslení modelu úlohy z předchozího příkladu na zobrazení bočních okrajů modelu.

Kraje modelu jsou tvořeny jen pomocnými sondami v rozích modelu - vrstvy na krajích modelu jsou tedy téměř rovné.

Model podloží s rovnými vrstvami u krajů

Přepneme do rámu Staveniště a zadáme aktivní okraj [1 m]. Aktivní okraj je zobrazen červeně.

Znázornění aktivního okraje v rámu "Staveniště"

Sonda "Vrt 1" neleží v aktivním okraji, takže model zůstává stejný. Vrátíme se do rámu "Model podloží" - vybereme v tabulce sondu "Vrt 1" a zadáme tlačítkem "Přidat textově" dvě nové sondy "Vrt 1(4)" [5; 0,5] a "Vrt 1(5)" [5; 9,5].

Zadání nových sond do aktivního okraje

Obě sondy leží v aktivním okraji - při generování modelu se vytvoří na kraji modelu pomocná sonda se stejnými vrstvami.

Model na okrajích se výrazně změní, je stejný jako řez ve středu.

Výsledný model

U reálných konstrukcí je rozumné zadávat aktivní okraj tak, aby body a sondy nejbližší ke kraji staveniště byly zahrnuty do aktivního okraje.

Předchozí příklad Další příklad

Try GEO5 software for free.