The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Únosnost základu na odvodněném podloží

Při odvodněných podmínkách je možné pro výpočet svislé únosnosti zvolit jeden z těchto postupů:

 • standardní postup
 • dle ČSN 73 1001 "Základová půda pod plošnými základy" schválené 8.6. 1987
 • dle polské normy PN-81 B - 03020 "Grunty budowiane, Posudowienie bezpošrednie budowli, Obliczenia statyczne  i projekktowanie" z  roku 1982
 • dle Indické normy IS:6403-1981 "Code of Practice for Determination of Bearing Capacity of Shallow Foundations" z roku 1981
 • dle EC 7-1 (EN 1997-1:2003) "Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla"
 • dle manuálu NCMA
 • dle čínské normy GB 50007-2002
 • dle ruské normy SNiP 2.02.01-83
 • dle národní přílohy dánské normy DS/EN 1997-1 DK NA:2013
 • dle filipínské DPWH normy "Design Guidelines, Criteria and Standards: Volume 2C – Geological and Geotechnical Investigation - Annex G: Geotechnical Formulas"
 • dle Meyerhofa
 • dle Vesice
 • dle německé normy DIN 4017
 • dle španělské normy CTE DB SE-C
 • dle novozélandské normy B1/VM4
 • dle ruské normy SP22.13330.2016

Při zohlednění šikmého terénu a šikmé základové spáry se u všech postupů (s vyjímkou německé normy DIN 4017 a španělské normy CTE DB SE-C) používá součinitelů podle Brinch - Hansena (viz standardní postup).

Při odvodněných podmínkách probíhá v době výstavby pod plošným základem zároveň objemová změna a přetvoření zeminy. V tomto případě se pevnost zeminy vyjadřuje pomocí efektivních hodnot úhlu vnitřního tření φef a efektivní soudržnosti cef a předpokládá se, že v zemině působí pouze efektivní napětí, které se rovná totálnímu (konsolidovaný stav). Efektivní parametry φef, cef považujeme za parametry maximální smykové pevnosti.

Vzhledem k tomu, že o odvodněných podmínkách rozhoduje více vlivů (rychlost přitěžování, propustnost zeminy, stupeň nasycení a stupeň předkonsolidace zeminy), musí o použití efektivních parametrů rozhodnout projektant podle konkrétní úlohy a zvážení všech okolností.

Při seismickém výpočtu provede program výpočet jak se zohledněním vlivu zemětřesení, tak i bez něj. Výsledná únosnost základu je pak vždy rovna menší z těchto hodnot.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.