GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

CTE-DB SE-C

Výpočet svislé únosnosti piloty vychází ze španělské normy CTE DB SE-C. Výsledkem výpočtu je únosnost paty pilotyRb a únosnost na plášti pilotyRs.

Try GEO5 software for free.