The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kompatibilta sond

Cílem tvorby modelu podloží je vytvořit model co nejvíce odpovídající skutečnosti - tedy takový, do kterého jsou zapojeny všechny vytvořené sondy. Cílem je tedy mít všechny sondy kompatibilní.

Kompatibilní sonda je sonda která má stejný počet vrstev a stejné pořadí vrstev jako řídící sonda. V tabulce ve sloupci "Aktivní" je její políčko zobrazeno bíle. Pokud je zároveň aktivní, je použita pro generaci modelu podloží.

Sondy nekompatibilní s řídící sondou mají sloupec "Aktivní" v tabulce vybarven červeně a nelze je zařadit do generace modelu.

Rám "Model podloží" - kompatibilita sond

Příklady kompatibilních sond:

Příklady nekompatibilních sond:

Editací v dialogovém okně "Editace sondy" lze nekompatibilní sondu změnit kompatibilní – a to například vsunutím nulových vrstev nebo přidáním resp. smazáním vrstvy zemin.

Ukázka úpravy nekompatibilních sond na kompatibilní sondy:

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.